Gewiss Guard GEWISS GUARD KFT.


Cégünk a német GEWISS (biztos) szóról kapta a nevét. Partnereink számára biztos védelmet kínálunk mind a személyvédelem, magánnyomozás, vagyonvédelem, és kintlévőség-kezelés területén! Debreceni székhelyű cégünk megbízói elsősorban a Kelet-magyarországi régióban találhatóak, de partnercégeinkkel együttműködve lefedjük az ország minden területét.
Tapasztalataink szerint napjainkban a közbiztonság egyre romlik, egyre több a bűnözés, a bűnözések különböző formái, így előtérbe kerül a személyvédelem.Cégünk biztos védelmet nyújt Önnek!


Célszemélyek védelmét vállaljuk:

 • - Tárgyalásokon
 • - Rendezvényeken
 • - Szórakozásban
 • - Magánjellegű tevékenységeknél
 • - Személyek kísérete, védelme szállítása
 • - Gyermekek és fiatalkorúak védelme és felügyelete
 • - Családtagok védelmének biztosításaCégünknél:

 • - Megfelelően képzett
 • - Küzdő sportokban jártas
 • - Megfelelő technikai eszközökkel ellátott


szakemberek dolgoznak maximális diszkréció mellett!

 

Személyvédelem - Gewiss Guard A személyőr a megbízó személyi biztonságának fizikai, technikai védelmét látja el a szerződés keretei között. Testőreink komoly tapasztalatokkal rendelkeznek szakterületükön. Közéjük tartoznak cégünk legjobban felkészített, nagy tapasztalatokkal rendelkező munkatársai. Valamennyien a hazánkban megszerezhető legmagasabb szakmai képesítéssel rendelkeznek.

Minden esetben érdemes testőröket alkalmazni,

 • ha delegációk kísérése, konferenciák-, rendezvények biztosítása ezt indokolja,
 • ha a kiemelt ügyfél nem rendelkezik helyismerettel Magyarországon, de a biztosított helyszíneken kívül is szeretne élményekre szert tenni,
 • ha gyermekeinek gondot jelent az iskolába menetel, vagy az onnan történő biztonságos hazajutás,
 • ha a család hölgytagja nagyobb bevásárló körútra indul a fővárosban és szeretné biztonságban érezni magát,
 • ha a családfő hosszabb időre elutazik és szeretné családját folyamatosan biztonságban tudni.A személyvédelem területén vállaljuk:

 • ügyfeleink üzleti tárgyalásainak teljes körű biztosítását,
 • üzletfeleink és családtagjaik egész napos tevékenységének biztosítását,
 • természetes személyek életének és testi épségének védelmét, igény szerint akár 24 órás állandó védelem biztosításával is,
 • rendezvények esetén azok teljes körű lebonyolítását, továbbá személygépjárművek illetve luxusgépjárművek biztosítását, a programok megszervezését

Posted by Gewiss GUARD on Friday, March 13, 2015

Vezetéstechnikai Tréning

Posted by Gewiss GUARD on Friday, March 13, 2015

Magánnyomozás - Gewiss Guard A magánnyomozás cégünk tevékenységei között a legkomplexebb módszertannal rendelkezik.

Az adatok beszerzése során felhasználjuk az olyan nyilvános adatbázisokat, mint a földhivatalok, cégbíróságok nyilvántartásai, valamint az Interneten elérhető források. Alkalmazunk általánosan felhasználható technikai megoldásokat, mint a rejtett kamera, amely kis méreténél fogva tökéletesen álcázható bármilyen terepen, helyiségben. Megrendelőink kívánsága szerint készítünk felvételeket videó kamerával, valamint teleobjektívvel. Az általunk alkalmazott módszertan elemei közé tartozik a környezettanulmányok készítése. Ez a feladat igényli a legnagyobb diszkréciót és tapasztalatot, mivel a feladat teljesítése során a magánnyomozó közvetlen érintkezésbe kerül a célszemély környezetével.

A sikeres magánnyomozás után megbízóink az alábbi kérdésekre kaphatnak választ:

 • A megrendelő telephelyén, irodájában milyen eseményekre kerül sor.
 • A célszemély milyen magatartást tanúsít, kivel áll kapcsolatban.
 • Megjelenik-e egy adott helyszínen, és milyen körülmények között.
 • Az ellenőrzött személynek milyen az életstílusa, kapcsolatrendszere.
 • Rendelkezik-e valamilyen szenvedélybetegséggel, káros szokással.
 • Milyenek a költekezési szokásai.
 • A megfigyelt személy milyen családi környezettel, múlttal rendelkezik.A magánnyomozás során vállaljuk:

 • eltűnt személyek tartózkodási helyének felkutatását,
 • információk beszerzését cégekről, személyekről,
 • kockázati felmérést, kockázatelemzést, konzultációt,
 • üzletkötéshez szükséges információk előzetes beszerzését,
 • környezettanulmány elkészítését,
 • információk, bizonyítékok beszerzését peres és peren kívüli ügyekben,
 • kint lévő követelések, adósságok tárgyalási szinten történő egyeztetését,
 • biztonsági tanácsadást.

Vagyonvédelem - Gewiss guardA vagyonvédelem során egyaránt foglalkozunk úgynevezett élőerős őrzéssel, valamint technikai rendszerek telepítésével. Az élőerős őrzést kipróbált, ellenőrzött és megbízható kollégáink látják el. Igény szerint gyalogos, kutyás és fegyveres őröket is szolgálatba állítunk. Rövid határidőn belül mozgósítunk megrendelőink kívánságának megfelelő nyelveket beszélő őröket, testőröket. Személy- és vagyonőreink a jogszabályoknak megfelelő, arányos mérvű kényszerítő testi erő alkalmazásával elháríthatják a védett személy biztonságát fenyegető támadást, megakadályozhatják a védett létesítménybe, területre való jogosulatlan belépést, valamint eltávolíthatják onnan a jogosulatlanul bent tartózkodót.

Technikai eszközökkel történő vagyonvédelmi szolgáltatás keretében kamerarendszerek, beléptető rendszerek, tűz- és riasztórendszerek valamint egyéb technikai felszerelések telepítését, felszerelését, üzemeltetését vállaljuk. További szolgáltatásunk, hogy vagyonvédelmi szempontból felmérjük a biztosítandó területet, épületet, és igények szerint elkészítjük a megrendelőnek leginkább megfelelő ajánlatunkat, amelyet megbízás esetén rövid határidővel kivitelezünk.

Rendezvények biztosítása

Egyre több cég, egyesület vagy zenekar igényli, hogy profi vállalkozás biztosítsa rendezvényének lebonyolítását. A rendőrség, illetve a rendezésért felelős személy intézkedése alapján az őrség megakadályozhatja meghatározott tárgyak bevitelét a zárt területen vagy helyen (stadion, sportcsarnok, konferenciaterem) tartott rendezvényre. Ennek érdekében szakképzett kollégáink rendszeresen átvizsgálják a belépők csomagjait. A belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert is alkalmazunk.

A vagyonvédelmi szolgáltatás keretében vállaljuk:

 • létesítmény, telephely, terület, jármű vagy más dolog őrzését,
 • szállítmány kísérését,
 • vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszerek tervezését, telepítését, szerelését, üzemeltetését, felügyeletét, karbantartását,
 • az őrzött objektum karbantartási és takarítási munkáinak elvégzését.

Kintlévőség kezelés - Gewiss Guard Társaságunk többek között lejárt számlatartozások, és szerződésben foglalt követelések érvényesítésével foglalkozik. A közfelfogással ellentétben a jogszerű követelés-kezelés nem azonos a pénzbehajtással, ami maffia üzletág, ahol kigyúrt bűnözők gátlástalan, törvénytelen eszközökkel, fenyegetés és erőszak alkalmazásával hajtják be a tartozást.

Cégünk alkalmazottai minden esetben a törvényesség talaján maradva érvényesítik megbízóink jogos követeléseit!

Kintlévőség-kezelés

A megbízási szerződés megkötése után, cégünk az ügyet átveszi és regisztrálja. A szerződéskötéstől számított 72 órán belül megkíséreljük felvenni a kapcsolatot az adóssal. Első lépésként az ismert, és felkutatott címeken tértivevényes felszólító levél útján. Ha a postai úton történő megkeresés sikeres, akkor munkatársaink telefonon felveszik a kapcsolatot az adóssal:

 • elmaradt összeg(-ek) egyeztetése,
 • megállapodás a fizetési feltételekről,
 • részletfizetési konstrukció kidolgozása,
 • igény esetén fizetési megállapodás megkötése.Munkatársaink a teljes összeg visszafizetéséig folyamatosan nyomon követik a befizetéseket, késedelmes, vagy nem fizetés esetén az adóssal újból kapcsolatba lépnek, a sikeres teljesítés érdekében.

Megelőzés

 • Információ szolgáltatásNyugat-Európában már régóta bevált gyakorlat, hogy üzletkötések előtt az új partnert leellenőrzik. Megbízóink számára ezt az előzetes ellenőrzést elvégezzük, és információt szolgáltatunk a leendő partnerről.

Még mindig jobb időben elállni egy üzlettől, mint utólag futni a pénzünkért!

 • Kintlévőség-kezelő cég feltűntetése a számlákonSzerződött partnerünk fix díj ellenében megkapja a GEWISS GUARD Kft. – erre a célra rendszeresített – bélyegzőjét (mely tartalmazza a kintlévőség-kezelő cégünk nevét, elérhetőségeit). Partnerünk minden számláján felhasználhatja a bélyegzőt, ezáltal a vevő tudomására hozza, hogy késedelmes, vagy nem fizetés esetén a kintlévőségeket a GEWISS GUARD Kft. kezeli.

Visszajelzések szerint ilyen bélyegzővel kibocsátott számlák után a fizetési hajlandóság sokkal kedvezőbb.

Ha az adós nem reagál a postai úton és a telefon történt megkeresésre; nem, vagy csak részben együttműködő, akkor cégünk munkatársai személyesen keresik fel.

Az adóst megkeresik:

Természetes személy esetén

 • az állandó lakcímén,
 • munkahelyén,
 • általunk felkutatott tartózkodási helyein… stb.

Jogi személy estén

 • székhelyén,
 • telephelyein,
 • önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tartózkodási helyein… stb.

A megkeresés során az adóssal kapcsolatban álló személyektől, cégektől információkat gyűjtünk.

Ha az adós felkutatása sikerrel járt, akkor munkatársaink nyilatkoztatják az adósságról. Az együttműködő adóssal egyeztetnek a tartozás rendezéséről.

Ha ez nem jön létre, akkor a rendelkezésre álló információk alapján képzett munkatársaink eldöntik a kintlévőség-kezelés további lépéseit, melyek mindig a jogi keretek között mozognak! A személyes felkereséskor munkatársaink a GEWISS GUARD Kft. feltűnő feliratú egyenruháját viselik.

Célunk elsősorban az, hogy az adóstól a kintlévőséget hiánytalanul behajtsuk. Ha ez nem lehetséges, akkor az adós részéről adósságot elismerő nyilatkozat megszerzése, valamint teljes körű információnyújtás az adósról, mely a sikeres jogi eljárás elindításához szükséges.